Vrijwilliger worden

Ik wil graag leiding of bestuurslid worden bij scouting Hoograven!
 

Huidige vacatures

 

Vertrouwenspersoon (groep)

Op het moment zijn we op zoek voor de groep naar een:

  • Vertrouwenspersoon

Meer weten over het takenpakket? Zie hier een functieomschrijving:
Gezocht Vertrouwenspersoon

Mail naar info@scoutinghoograven.nl voor meer informatie!

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in diens volgende stappen. De vertrouwenspersoon kun je in vertrouwen nemen en neemt een onafhankelijke positie in. Daardoor is deze ook benaderbaar als iemand geen gehoor vindt bij bestuur of leidinggevenden of zich daar onveilig voelt. De vertrouwenspersoon is een sociaal, toegankelijk en oprecht persoon die het vertrouwen geniet van de bij de organisatie betrokken personen (jeugdleden, ouders, leidinggevenden, bestuursleden, overige vrijwilligers); is thuis in de cultuur van de Scouting Nederland en heeft zich ontwikkeld tot deskundige op het gebied van ondersteuning bij grensoverschrijdend gedrag (in de brede zin van het woord: het betreft grensoverschrijdend gedrag op financieel, psychisch, lichamelijk of seksueel gebied). Het kan op verschillende lagen plaatsvinden: tussen volwassenen en jeugdleden, tussen jeugdleden onderling en/of tussen volwassenen onderling.

Voorzitter (stichting)

Op het moment zijn we opzoek naar de volgende functie binnen de stichting:

  • Stichtingsvoorzitter

Meer weten over het takenpakket? Zie hier een functie beschrijving:
Gezocht Stichtingsvoorzitter

Mail naar info@scoutinghoograven.nl voor meer informatie!

Wat doet de stichtingsvoorzitter?
Het is de taak van de stichtingsvoorzitter om er op toe te zien dat het beheer adequaat wordt uitgevoerd. Hij/zij schept de randvoorwaarden
voor een goed functionerend stichtingsbestuur. 6x per jaar komt de stichting bijeen en leid je de vergaderingen. 

Stichtingslid

Op het moment zijn we opzoek naar de volgende bestuursfuncties:

  • Coördinator verhuur

Meer weten over het takenpakket? Zie hier een functie beschrijving:
Gezocht coordinator verhuur

Mail naar info@scoutinghoograven.nl voor meer informatie!

 

Penningmeester (groep)

Op het moment zijn we opzoek naar de volgende functie binnen het bestuur:

  • Groepspenningmeester

Meer weten over het takenpakket? Zie hier een functie beschrijving:
Gezocht groepspenningmeester

Mail naar info@scoutinghoograven.nl voor meer informatie!

Wat doet de groepspenningmeester?
Je bent penningmeester van het bestuur van de groepsvereniging van Scouting Hoograven
Als penningmeester vertaal je het groepsbeleid in geld en ben je verantwoordelijk voor de financiën.

Vrijwilliger worden: Algemene informatie

Bij scouting Hoograven zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die met heel hun hart willen zorgen voor het plezier van onze jeugdleden. Er zijn altijd wel een aantal vacatures, zie hieronder. Maar mochten er geen vacatures zijn, vrijwilligers zijn bij ons altijd welkom!

Ben jij bereid om een aantal uren per week samen met andere enthausiastelingen jezelf te storen in het avontuur van scouting? GEWELDIG! We zien je graag om kennis te maken! Je kan dan een paar keer mee komen kijken, doen en spelen. We doen veel verschillende dingen en om je alles te kunnen laten zien moet je er even tijd in steken.

Maar hiervoor krijg je ontzettend veel terug! Het is geweldig om de kinderen op te zien groeien, zelfstandig te zien worden en deel uit te mogen maken van deze ontwikkeling. Wil jij dit ook? Reageer dan op een van onze vacatures en wie weet heten we jou binnenkort welkom in ons gezellige team!

Nog niet helemaal overtuigd? Je kan natuurlijk ook altijd bovenstaand filmpje bekijken, dit geeft geweldig weer hoe meewerken in een organisatie als scouting is!

Wat is de stichting? 
Het stichtingsbestuur is een beheersstichting waarin het gebouw en de materialen die door de groep worden gebruikt zijn ondergebracht. De stichting heeft de taak toe te zien dat het gebouw en de materialen goed worden beheerd. Hieronder vallen de onroerende goederen (huur of eigendom) en andere kapitaalgoederen. Onder het beheer valt ook het zorgen voor afdoende verzekeren van opstal en inboedel. 6x per jaar komen zij samen voor overleg. Het stichtingsbestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, gebouwbeheerder en een aantal algemene leden.

Wat is de groep?
De groep is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het uitvoeren van het scouting spel. 12x per jaar komen zij samen op de eerste maandag van de maand in de zogenaamde ‘Groepsraad’. Volgens een vaste agenda worden alle lopende zaken besproken. In de groepsraad zitten stafleden die hun speltak vertegenwoordigen en is er aan dagelijks bestuur. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en groepsbegeleider. 

Opleiding
Voor diverse functies binnen Scouting bestaan er functieprofielen en kwalificatiekaarten met een toelichting. Door de kwalificatiekaart in te vullen wordt duidelijk welke kwalificaties (kennis, vaardigheden en houding) er al zijn en welke nog (verder) ontwikkeld kunnen worden. Scouting Hoograven helpt je graag bij het (verder) ontwikkelen van je vaardigheden. Wij hebben een praktijkbegeleider die je hier bij ondersteunt.

Gedragscode
Door Scouting Nederland is een 
gedragscode ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag vastgesteld. Hier staat in wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Alle leden en vrijwilligers van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van deze gedragscode en hiernaar te handelen. 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Vrijwilligers die bij Scouting Hoograven aan de slag gaan moeten of een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen of er via ons een aanvragen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Zonder VOG kun je helaas niet als vrijwilliger bij Scouting Hoograven actief zijn.