Dagelijks bestuur

Remco

Remco

Ouder van +Scout

Jessica

Jessica

+Scout

Groepsvoorzitter

De groepsvoorzitter bij onze scoutinggroep is een diverse en belangrijke rol. De voorzitter is de drijvende kracht achter het organiseren van onze groepsraad en groepsbestuursvergaderingen. Daarnaast vertegenwoordig de voorzitter onze groep met trots en deskundigheid naar externe partijen. Samen met het vrijwilligersteam werkt de voorzitter aan een toekomstgericht beleid en een effectieve taakverdeling binnen de groep. De voorzitter ondersteunt enthousiast bij de diverse groepsactiviteiten. 

Remco en Jessica zijn mede-groepsvoorzitters en zetten zich samen in in de uitvoering van de voorzitterstaken. Je kan contact met ons opnemen via groepsvoorzitter@scoutinghoograven.nl

?

?

Vacature

Groepspenningmeester

De penningmeester heeft een essentiële rol binnen onze organisatie. De penningmeester is verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen en bewaken van de (meerjaren) begroting en resultatenrekening. Daarnaast draagt de penningmeester zorg voor de financiële administratie, het archief, het beheer van lopende financiële zaken. Het is de verantwoordelijkheid van de penningmeester om jaarlijks een financieel jaarverslag en een balans op te stellen. Ook beheert de penningmeester de rekeningen en het contante geld, en controleert hij de deelbegrotingen en draagt hij zorg voor het declaratiebeleid.

De penningmeester is de financiële spil van onze organisatie en werkt nauw samen met andere bestuursleden.

Neem dan contact met ons op via groepspenningmeester@scoutinghoograven.nl

Mariska

Mariska

+Scout

Groepssecretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het vastleggen van actiepunten tijdens 12 vergaderingen per jaar. Daarnaast verzorgt hij/zij de correspondentie en administratieve contacten. De secretaris coördineert zowel interne als externe informatie. Daarnaast is het plannen van de vergaderingen een belangrijke taak van de secretaris.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via groepssecretaris@scoutinghoograven.nl

Myrna

Myrna

+Scout

Groepsbegeleider

Als groepsbegeleider bij Scouting Hoograven speel je een belangrijke rol in het stimuleren en ontwikkelen van de kwaliteiten van onze vrijwilligers. Je bent verantwoordelijk voor het bevorderen van een goede sfeer en samenhang binnen de groep. Daarnaast ben je betrokken bij het informeren van individuele vrijwilligers en het begeleiden van nieuwe aanwinsten. Ook bemiddel je bij eventuele meningsverschillen binnen het vrijwilligersteam en coördineer je stagiaires en maatschappelijke stages. Als groepsbegeleider motiveer, stimuleer en adviseer je niet alleen de vrijwilligers, maar ook de bestuursleden.

Voor vragen kun je contact opnemen via groepsbegeleider@scoutinghoograven.nl

Bestuursondersteunende rollen

Johan

Johan

+Scout

 Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor vertrouwelijke calamiteiten binnen onze groep. Mocht je met zaken zitten die niet binnen de groep besproken kunnen worden, staan er regionale vertrouwenspersonen tot je beschikking. In geval van een calamiteit zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden klaar om je te helpen. Daarnaast kan het bestuur contact opnemen met ons landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit ervaren vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe hiermee om te gaan. Ze hebben veel expertise in hulpverlening en zijn goed bekend met dit soort situaties. Indien nodig verwijzen zij Scoutinggroepen door naar de juiste instanties. Meer informatie over ons landelijk opvangteam is hier te vinden.

Neem contact op via vertrouwenspersoon @scoutinghoograven.nl

Dennie

Dennie

Explorer begeleiding

Praktijkbegeleider

De praktijkbegeleider vervult een essentiële rol bij het ondersteunen van onze stafleden in hun professionele groei. Als praktijkbegeleider zorg je ervoor dat stafleden hun kwaliteiten ontwikkelen door middel van ervaring en gerichte trainingen, zodat zij voldoen aan de kwalificatie eisen van Scouting Nederland. Door deze expertise en begeleiding zorgt de praktijkbegeleider ervoor dat onze stafleden optimaal voorbereid zijn op uitdagende situaties en bijdragen aan de bloei van onze scoutinggroep.

Dennie is binnen onze regio actief als trainer en bied waardevolle ondersteuning aan stafleden van verschillende scoutinggroepen, om hen te helpen op verschillende vlakken te groeien en te ontwikkelen.