Inschrijving

Ben je geïnteresseerd in lidmaatschap bij Scouting Hoograven? Dat vernemen wij graag! Als eerste stap verzoeken wij je  om de leiding van de gewenste speltak te mailen:

4.5 – 7 jaar Bevers via Bevers@scoutinghoograven.nl

7 – 11 jaar Welpen via Welpen@scoutinghoograven.nl

11 – 15 jaar Scouts via Scouts@scoutinghoograven.nl

15 – 18 jaar Explorers via Explorers@scoutinghoograven.nl

18 jaar+ Scouts via Plusscouts@scoutinghoograven.nl

In de mail dien je jezelf (of uw kind) voor te stellen, inclusief leeftijd, en aan te geven dat je graag eens wilt komen kijken tijdens een opkomst. Je bent altijd welkom om vrijblijvend 3 opkomsten bij te wonen. Daarna kun je beslissen of je definitief lid wil worden. Indien je besluit lid te willen worden, vul je de nodige informatie in en vanaf dat moment geldt er een contributieverplichting.  

Kort daarna zal met de leiding worden besproken wat je nodig hebt voor scouting, zoals het uniform, en zul je worden geïnstalleerd bij de desbetreffende speltak.

Vanaf dat moment maak je volwaardig deel uit van onze scoutinggroep!

Heb je nog twijfels? Kom gewoon eens vrijblijvend de sfeer proeven!

Contributie

Per maand kost het lidmaatschap €10,- .
In april en oktober ontvang je een mail met een verzoek tot betaling van de contributie voor een half jaar (€60,-). 
Als je na die termijn lid wordt, dan wordt het bedrag naar ratio in rekening gebracht. 

Kampgeld

Daarnaast worden er kosten gerekend voor het zomerkamp. Deze worden jaarlijks vastgesteld en uiterlijk op 1 november gecommuniceerd met ouders waarna de betaling volgt in mei. Hierover ontvang je wederom een mail met een verzoek tot betaling zodat het geld bij vertrek beschikbaar is. 

U-pas
Leden die in het bezit zijn van een geldige U-pas ontvangen voor de periode 1 juli – 30 juni een persoonsgebonden budget van de Gemeente. Op aangeven van de U-pashouder declareert de penningmeester de verschuldigde contributie vervolgens per kwartaal of per jaar bij het Bureau U-pas. Indien er te weinig budget resteert, zal de U-pashouder dit zelf moeten aanvullen. Alle andere betalingen die door leden moeten worden gedaan zoals kampgeld, etc. worden geregeld door de leiding van het betreffende onderdeel. 

Verdere informatie is terug te lezen in ons huishoudelijke reglement.

Uitschrijving

Voel je je niet langer thuis bij de groep, ga je verhuizen of is het niet langer mogelijk om scouting te combineren met je andere activiteiten? Dit spijt ons zeer!

Bij scouting Hoograven geven we er de voorkeur aan om in gesprek te gaan met leden en ouders van kinderen die overwegen om zich uit te schrijven. We zoeken graag naar mogelijke oplossingen en streven ernaar om flexibel te zijn. Laat het ons daarom altijd weten!

Indien er geen andere oplossing kan worden gevonden, verzoeken we je om de groepsvoorzitter (groepsvoorzitter@scoutinghoograven.nl) en de groepspenningmeester (via groepspenningmeester@scoutinghoograven.nl) op de hoogte te stellen vanaf welke datum je geen lid meer bent van de groep. Je zal dan worden uitgeschreven.

Weet dat bij scouting Hoograven altijd een deur voor je open blijft staan en dat je altijd weer van harte welkom bent als je besluit terug te keren voor meer avontuur!

Onderstaande formulieren moeten worden ingevuld bij inschrijving bij Scouting Hoograven

Inschrijfformulier

Gezondheidsformulier

Toestemmingsformulier beeldgebruik

Handige informatie bij aangaan lidmaatschap Scouting Hoograven

Huishoudelijk Reglement -2024

Protocol social media -2018

Het uniform -installatie

Gedragscode scouting