Leden administratie

Hoe word ik lid?!
Inschrijven

Je bent geinteresseerd in lid worden van scouting Hoograven. Dat horen wij graag!

Wat je als eerste moet doen is de leiding van de speltak mailen waar je eventueel lid gaat worden:
4.5 – 7 jaar    Bevers via Bevers@scoutinghoograven.nl
7 – 11 jaar     Welpen via Welpen@scoutinghoograven.nl
11 – 15 jaar  Scouts via Scouts@scoutinghoograven.nl
15 – 18 jaar  Explorers via Explorers@scoutinghoograven.nl
> 18 jaar       +Scouts via Plusscouts@scoutinghoograven.nl

Je geeft in de mail een uitleg over wie je bent (of wie je kind is), hoe oud je bent en dat je graag een keer mee zou willen kijken tijdens een opkomst. Je mag altijd 3 opkomsten vrijblijvend bijwonen, daarna mag je beslissen of je lid wil worden. Je vult dan een lidmaatschapsformulier in en je gaat vanaf dat moment contributie betalen.

Niet lang daarna zal met de leiding besproken worden wat je allemaal nodig hebt bij scouting (bijvoorbeeld het uniform) en zal je bij de speltak worden geïnstalleerd.
Vanaf dat moment hoor je er helemaal bij!

Nog niet helemaal overtuigd? Lees hier meer over wat anderen over Scouting denken!

Uitschrijven

Voel je je niet meer op je plek bij de groep, ga je verhuizen of kan je scouting niet meer combineren met je andere activiteiten? Dit vinden wij ontzettend jammer!
Wij gaan het liefst in gesprek met leden en ouders van kinderen die erover denken om zich uit te schrijven om te zoeken naar een eventuele oplossing, hierin proberen we altijd soepel te zijn en denken we graag met je mee, laat het ons dan ook altijd weten!

Mocht er geen andere oplossing te vinden zijn, laat dan aan de speltak leiding en aan de penningmeester (penningmeester@scoutinghoograven.nl) weten per wanneer je geen lid meer bent van de groep. Je zal dan worden uitgeschreven.

Weet dat er bij scouting Hoograven altijd een deur voor je zal blijven openstaan en we je altijd opnieuw welkom zullen heten als je dit weer wilt!

Contributie & Kampgeld

Per maand kost de lidmaatschap (4,5-18jaar) €10,- .
Deze kosten dienen te worden overgemaakt aan de groepsrekening van Scouting Hoograven, handig is hiervoor een automatische overschrijving.

Daarnaast worden er kosten gerekend voor het kamp. Deze worden jaarlijks vastgesteld en gecommuniceerd met ouders waarna de betaling volgt.

U-pas:
Leden die in het bezit zijn van een geldige U-pas ontvangen voor de periode 1 juli – 30 juni een persoonsgebonden budget van de Gemeente. Leden t/m 17 jaar ontvangen €  225,- en leden van 18 jaar en ouder ontvangen een budget van €  100,-Op aangeven van de U-pashouder declareert de penningmeester de verschuldigde contributie vervolgens per kwartaal of per jaar bij het Bureau U-pas. Indien er te weinig budget resteert, zal de U-pashouder dit zelf moeten aanvullen. Alle andere betalingen die door leden moeten worden gedaan zoals kampgeld, etc. worden geregeld door de leiding van het betreffende onderdeel. Uitzondering hierop vormen de bijdragen in het kader van de 5-jaarlijkse jubileumkampen: deze worden centraal geïnd door de penningmeester.

Verdere informatie is terug te lezen in ons huishoudelijke reglement. Zie: ‘belangrijke documenten’ op deze pagina.