Remco

Remco

Ouder van +Scout

Groepsvoorzitter

Helpt mee bij het voorbereiden van de groepsraad en groepsbestuursvergaderingen.
Zorgt ervoor dat onze groep vertegenwoordigt is naar de gemeente en externen.
Werkt mee aan een meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de groep.
Levert een bijdrage aan goed materiaal, een prettig gebouw en onze financiën op orde.
Ondersteunt bij groepsactiviteiten.

Iwan

Iwan

Vader van Bever

Penningmeester

Jaarlijks opstellen en bewaken van de (meerjaren) begroting en resultatenrekening.
Financiële administratie, archief, beheer machtigingen en incassosysteem.
Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag en een balans.
Beheren van de rekeningen en contanten (betalen, incasseren, contributie-afdracht).
Controle deelbegrotingen (materiaal, onderhoud, activiteiten).
Declaratiebeleid.
Coördinatie financiële acties.
Acquisitie van middelen, subsidies en fondsen in samenwerking met anderen.
Goed verzekeringsbeheer van de groep.

Mariska

Mariska

+Scout

Secretaris

Verslaglegging actiepunten van 12 vergaderingen per jaar.
Correspondentie en administratieve contacten.
Coördinatie van interne en externe informatie (ledenblad, website, memo’s, persberichten).
Plannen van de vergaderingen.

Myrna

Myrna

+Scout

Groepsbegeleider

Kwaliteiten van vrijwilligers stimuleren en hen activeren zich hierin verder te ontwikkelen.
Jaarlijks informeren bij de individuele vrijwilligers om te horen hoe het gaat.
Werving en begeleiding nieuwe vrijwilligers.
Bemiddelen bij meningsverschillen binnen de vrijwilligersteams.
Coördinatie van stagiaires en maatschappelijke stages door scholieren.
Sfeer en samenhang van de groep vrijwilligers bevorderen.
Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden.